Om martin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har martin skapat 18 blogginlägg för.

Hur beskattas bilförmån?

Hur beskattas bilförmån?  Vi går igenom vad man skall tänka på vad gäller skattepliktig bilförmån och beskattning. En skattepliktig bilförmån uppstår när en anställd använder en tjänstebil för privat bruk. En tjänstebil ägs och bekostas av arbetsgivaren men används av en anställd på grund av anställningen. Det brukar vi även kallas för förmånsbil Ringa Omfattning av Privat Användning: Om den anställda endast använder tjänstebilen för privat bruk i ringa omfattning, uppstår ingen skattepliktig bilförmån. Ringa omfattning innebär att tjänstebilen används privat högst 10 gånger per år, med en total körsträcka på högst 100 mil. Beräkning av Förmånsvärde: Förmånsvärdet för en bilförmån beräknas med hjälp av schabloner fastställda av Skatteverket.  Förmånsvärdet för en bilförmån baseras på följande faktorer: Bilens nybilspris Anskaffningsvärde för extrautrustning Bilens ålder Beskattning av

2024-02-12T13:18:07+01:0012 februari, 2024|Kategorier: Bilar, Förmånsbil|

Kostnadsexplosionen för tjänstebilar: Del 3: Ta kontroll

Kostnadsexplosionen för tjänstebilar:  Del 3: Ta kontroll I den tredje och sista delen av vår artikelserie “Kostnadsexplosionen för tjänstebilar” fortsätter vi se hur vi kan få ner bilkostnaderna. Det handlar om att ta fram en strategi, omsätta den i praktiken och ta kontroll. När strategin skall omsättas i praktiken så står bilpolicyn i centrum. Vårt främsta råd är därför att ha en uppdaterad och relevant bilpolicy. Den är viktigt för att få kontroll och ett verktyg för att få ner kostnaderna på ett strukturerat sätt. Bilpolicy - vi rekommenderar Acceptansmodellen. Acceptansmodellen innebär att företaget fastställer en gräns för den totala ägandekostnaden (TCO) för en förmånsbil. Om en förare väljer en bil som kostar mer än denna TCO-gräns, kommer skillnaden att hanteras genom ett löneavdrag. En av

2023-08-28T17:16:07+02:0028 augusti, 2023|Kategorier: Okategoriserad|

Kostnadsexplosionen för tjänstebilar: Del 2 Hur får vi ner kostnaderna?

Kostnadsexplosionen för tjänstebilar:  Del 2: Hur får vi ner kostnaderna? Som vi diskuterade i vår tidigare artikel, del 1 i vår artikelserie om kostnadsexplosion för tjänstebilar , har det blivit uppenbart att att byta ut en befintlig tjänstebil eller förmånsbil mot en ny så blir det avsevärt dyrare. I denna artikel kommer vi att utforska potentiella lösningar och deras konsekvenser, med särskilt fokus på att optimera företagets tjänstebilsflotta. Det är viktigt att notera att rätt lösning kommer att skilja sig åt beroende på varje företags specifika situation och individuella behov av deras förare. Om bilkostnader inte är en prioritet finns det ingen nödvändighet att minska företagets utgifter. Men det kan ändå vara värt att överväga andra fordonstyper, särskilt eftersom det finns alternativ som kan erbjuda mer

2023-08-28T17:07:38+02:0016 augusti, 2023|Kategorier: Okategoriserad|

Kostnadsexplosionen för tjänstebilar: Del 1: Vad du behöver veta

Kostnadsexplosionen för tjänstebilar:  Del 1: Vad du behöver veta Kostnaderna för tjänstebilar och förmånsbilar har skjutit i höjden de senaste åren, och både företag och förare står inför oväntade utmaningar när nya bilar ska köpas in. I en artikelserie har vi undersökt hur förutsättningarna har förändrats under de senaste tre åren. Vi kommer att visa hur man kan hantera kostnadsökningarna och tänka strategiskt, men först måste vi undersöka var kostnadsökningen kommer ifrån. Det finns flera faktorer som bidrar till den dramatiska ökningen av kostnaderna för tjänstebilar och förmånsbilar. Några av de mest framträdande inkluderar: Prisutveckling på bilar: Bilpriserna har ökat med upp emot 20%. Ett undantag är Tesla som sänkt sina priser med ca 60 000kr. Förändrade beskattningsregler: Skattereglerna har ändrats, vilket påverkar både företag och

2023-08-24T13:48:45+02:003 augusti, 2023|Kategorier: Okategoriserad|

Är dieselbilen på väg tillbaka?

Är dieselbilarna på väg tillbaka för tjänstebilsförarna? Regeringen har aviserat att man från årsskiftet kommer sänka kravet på inblandning av biodrivmedel i fossila bränslen som bensin och diesel. Det är främst dieseln där det sker en drastisk förändring från 30,5% inblandning ner till föreslagna 6% inblandning. Det skall enligt regeringens sätt att räkna ge en sänkning av dieselpriset med 5.50 kr vid pump. Är det tillräckligt för att påverka nyanskaffningen av tjänstebilar  och vad innebär det för föraren? Till att börja med så kan man ifrågasätta om det verkligen kommer bli en sänkning på 5.50 kr för dieseln efter årsskiftet . Enligt tjänstebilsföretaget Ynnor så kommer det snarare röra sig om en sänkning på knappt två kronor För att visa hur detta påverkar har vi jämfört

2023-05-16T16:53:45+02:0016 maj, 2023|Kategorier: Bilar, Bilpolicy, Bilvaljaren, Elektrifiering, Förmånsbil, Lagförslag, TCO|

Varför skall du välja TCO-styrning?

Hur mycket kostar en bil per månad? Nu när Bonusen försvunnit på alla elbilar har vi helt nya förutsättningar. Att använda en dynamisk TCO-baserad bilpolicy innebär att du alltid har kontroll på dina bilkostnader och därmed ser vilka bilar som är bäst. En detaljerad TCO-strategi ger företag viktigt information för  budgetering av framtida kostnader för deras tjänstebilar. Den kan också användas för att fastställa de mest kostnadseffektiva valen av bilar, istället för att enbart använda en styrning baserat på inköpspris. Detta blir särskilt tydligt nu i jämförelse mellan elektriskt och fossilt drivna fordon, där t ex elbilar vanligtvis har ett högre inköpspris, men betydligt lägre skatter, drifts- och bränslekostnader. Nu när Bonusen har avvecklats får vi helt nya förutsättningar. Innan beslutet togs var elbilen

2022-11-16T16:37:04+01:0010 november, 2022|Kategorier: Bilar, Bilpolicy, Förmånsbil, TCO|

L&T ställer om sina 500 bilar till eldrift

L&T ställer om sina 500 bilar till eldrift och är redan på god väg Det kan vara ett svårt beslut huruvida man som företag ska ta steget till att elektrifiera sina fordon. Särskilt eftersom vi fortfarande är tidigt i utvecklingen – kanske kommer något bättre om jag väntar två år? Några som tar tjuren i hornen är L&T, som vill vara en del i utvecklingen och lösningen på klimatkri-sen. Mikael Viik är Procurement Manager tillika ansvarig för fordonsflottan på L&T. Han berättar mer om deras resa och utmaningar kring elektrifieringen. Varför gör ni denna omställning? - Vi väntar inte – vi agerar nu och tar ansvar för miljön, klimatet och samhället i stort. Hur har ni gått tillväga med att komma igång med elbilar på L&T?

2021-10-18T12:15:38+02:0018 oktober, 2021|Kategorier: Bilpolicy, Bilvaljaren, Elektrifiering, Förmånsbil, TCO|

Stoppad bonusutbetalning – vad innebär det?

Stoppad bonusutbetalning - vad innebär det? Transportstyrelsens beslut om att stoppa utbetalning av bonus visar på att regeringen ej har varit medveten om de ekonomiska konsekvenserna av bonus malus systemet. De direkta effekterna av detta blir för dig som leasingkund, att du kommer fortsätta betala ränta till finansbolaget på bonusbeloppet. Vid 70 000 kr i bonus och 3 % ränta blir det en extra kostnad per månad om ca 260 kr inklusive ej avdragsgill moms. Det kommer ej heller ske någon sänkning av kvarvarande leasinghyror som normalt sker först när bonusbeloppet utbetalats. Effekten av denna avskrivningen vid 30 månader kvar efter utbetalning  blir vid 70 000 kr/30=2 625 inklusive ej avdragsgill moms. Dvs leasinghyran kommer vara nästan 3 000 kr dyrare tills dess att bonus utbetalas. 

2021-08-19T14:41:48+02:0019 augusti, 2021|Kategorier: Elektrifiering, Förmånsbil|

Har ni en strategi för elektrifiering av vagnparken?

Har ni en strategi för elektrifiering av vagnparken? Att övergången till elbilar kommer ske är knappast något som vi behöver fundera på längre. Den stora frågan är snarare varför skall du fortsätta med att köra gammal teknik när det är betydligt bättre med ny teknik ? Vi jobbar idag med flera kunder som tagit steget fullt ut till 100% elbilar i sin verksamhet. Att dom gör det handlar väldigt mycket om att det är ekonomiskt fördelaktigt och kostnadsbesparingarna är betydande på varje fossilbil och laddhybridbil som ersätts med en ny elbil.  Som exempel på hur mycket olika bilar kan kosta då vi räknar på bilens kostnad under innehavstiden blir det väldigt tydligt att dyrare elbilar alltid ger lägst kostnad. Företaget sparar över 1 000 kr/ bil och

2021-07-09T17:05:30+02:009 juli, 2021|Kategorier: Bilar, Bilpolicy, Bilvaljaren, Elektrifiering, Förmånsbil, TCO|

Stark återhämtning under första halvåret

Stark återhämtning under första halvåret Stark ökningstakt för elbilar och en mer dämpad takt för laddhybrider  - Återhämtningen fortsätter och under första halvåret registrerades 173 163 personbilar, vilket innebär att vi är tillbaka på 2019 års registreringsnivåer. I juni registrerades 36 095 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 46 procent jämfört med samma månad förra året. Juni månad i fjol var en relativt svag månad då registreringarna minskade med 22 procent jämfört med 2019 på grund av pandemiutbrottet. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 38 procent jämfört med samma period förra året, och ligger tre procent över nivån januari-juni 2019. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft

2021-07-09T17:07:36+02:009 juli, 2021|Kategorier: Bilar, BilSweden, Statistik|