Kostnadsexplosionen för tjänstebilar: 

Del 2: Hur får vi ner kostnaderna?

Som vi diskuterade i vår tidigare artikel, del 1 i vår artikelserie om kostnadsexplosion för tjänstebilar , har det blivit uppenbart att att byta ut en befintlig tjänstebil eller förmånsbil mot en ny så blir det avsevärt dyrare. I denna artikel kommer vi att utforska potentiella lösningar och deras konsekvenser, med särskilt fokus på att optimera företagets tjänstebilsflotta.

Det är viktigt att notera att rätt lösning kommer att skilja sig åt beroende på varje företags specifika situation och individuella behov av deras förare.

Om bilkostnader inte är en prioritet finns det ingen nödvändighet att minska företagets utgifter. Men det kan ändå vara värt att överväga andra fordonstyper, särskilt eftersom det finns alternativ som kan erbjuda mer värde för pengarna, t.ex. när det gäller skatter på förmånsvärde. Många företag har redan övergått till att erbjuda elbilar till sina anställda, vilket resulterar i ett lägre förmånsvärde och kan vara både ett billigare och bättre alternativ.

 

Handlar det inte bara om att välja billigare bilar?

Att välja en bil som kostar mindre kan verka som ett enkelt beslut, men det finns flera aspekter att beakta. Även om det kan verka fördelaktigt att köpa en billigare bil initialt, kan en dyrare bil, som en elbil, visa sig vara mer ekonomisk över tid när man tar hänsyn till totala ägandekostnader (TCO) under hela leasingperioden. Denna kostnadseffektivitet kan tillskrivas lägre sociala avgifter, vägtrafikskatt och driftskostnader.

När man väljer en tjänstebil bör man beakta flera faktorer: inköpspris, servicekostnader, däckkostnader, driftskostnader, extrautrustning, framtida marknadsvärde och innehavstid. Det är dock tydligt att genom att noga överväga dessa faktorer kan företag göra betydande besparingar. Dessutom bör bilvalen matcha medarbetarnas behov och preferenser.

Till exempel kan en elbil som initialt kostar 150 000 kr mer än en traditionell bil i själva verket vara ett mer ekonomiskt val för företaget på lång sikt. Denna fördelaktiga ekonomi kan tillskrivas beskattningsfördelar, vilket gör bilar som Tesla och VW ID.4 till attraktiva alternativ för både företaget och föraren.

Det är dock viktigt att ifrågasätta om en månadskostnad på 12-13 000 kr för en tjänstebil är rimlig, särskilt när den ersätter en bil som kostar runt 8 000 kr. Utan åtgärder kan en sådan ökning i kostnad innebära att varje ny bil är över 150 000 kr dyrare under dess livstid. Om en anställd kör 500 mil årligen för arbetsrelaterade resor, innebär detta en kostnad på 300 kr per mil för tjänstekörning – vilket kan göra alternativ som taxi eller milersättning för användning av en privat bil mer ekonomiskt fördelaktiga. 

”Vad är då lämpliga lösningar för att minska kostnadsökningen?”

Fördelarna med längre leasingavtal

Kostnaden för att leasa bilar på 2-3 år är betydligt dyrare än att ha bilen en längre tid.

Detta beror främst på att bilars värde minskar mest under de första åren, men denna nedgång avtar med tiden, vilket innebär att månadskostnaden successivt sjunker. Även om service- och reparationskostnader öka över tid, vägs det upp av den minskade värdeminskningen.

Till exempel, en VW ID.4 med ett 3-årigt leasingavtal kostar cirka 13 000 kr/månad. Om du istället väljer ett 5-årigt avtal, blir den månatliga kostnaden cirka 11 000 kr. För dem med en genomsnittlig körsträcka innebär detta att bilen efter 5 år kommer att ha kört ungefär 12 000 till 15 000 mil, vilket resulterar i en total besparing på cirka 120 000 kr.

Det är med andra ord bättre att titta på hur långt bilen körs per år än hur många år den är. Att ha korta leasingavtal blir mycket dyrare än längre leasingavtal, sen kan det vara rimligt att anpassa efter årlig körsträcka och status på bilen. Men generellt så sjunker milkostnaden ju längre bilen går. 

Rabatter på bilar

Ett förmånligt inköpspris på en bil är alltid eftersträvansvärt. Till exempel, en 1% rabatt på en bil med ett pris på 500 000 kr kan leda till en besparing av cirka 5 000 kr under bilens livstid. Men det är viktigt att notera att de största besparingarna ofta kommer från att välja bilar som är ekonomiskt fördelaktiga från början.

Service, däck och övriga driftskostnader. 

Driftskostnader kan variera betydligt, och det finns många möjligheter att hitta besparingar.

När det gäller servicekostnader skiljer sig priset ofta beroende på bilmärkets policy. Årliga servicekostnader kan sträcka sig från inga kostnader alls upp till cirka 5 000 kr, beroende på vad som ingår, som oljebyten, bromsvätskebyten och diverse kontroller. Det är inte ovanligt med erbjudanden om fri service eller fördelaktiga serviceavtal från vissa märken.

Däckkostnader bör också noggrant beaktas. Till exempel kan priset på vinterdäck av samma storlek skilja sig med mer än 10 000 kr, beroende på inköpsställe. Kostnaden för ersättningsdäck kan också variera, beroende på var de köps och vilka avtal som finns tillgängliga.

Finansiering

Räntans inverkan på bilfinansiering påverkar kostnaden så klart. Till exempel, för en bil med ett värde av 500 000 kr, kan en 1 % ränteändring öka den totala ägandekostnaden (TCO) med cirka 10 000 kr. Att se över sin finansiering kan ge resultat även om skillnaderna inte är så stora när det handlar om ränta som det kan vara när det gäller finansieringsform. 

När det kommer till finansieringsalternativ finns det framförallt två alternativ förutom att köpa bilen med egna medel:

  • finansiell leasing
  • operationell leasing

Finansiell leasing, innebär att kunden lånar pengar av leasingbolaget och kan då åtnjuta fördelen med att momsen blir avdragsgill till 50% vilket inte är fallet vid ägande. 

Operationell leasing, business lease och fullservice leasing är olika namn på samma sak: Du hyr bilen under en bestämd period och med en specificerad körsträcka, där även service och däckkostnader kan ingå. I dessa avtal tar leasingbolaget på sig risken för bilens framtida restvärde och drift, vilket innebär att de tar ut en premie för denna risk – en kostnad som vanligtvis bärs av kunden.

Med en stabil begagnatbilsmarknad, eller om bilpriserna stiger, som de har gjort under de senaste åren, kan leasingbolag dra fördel av detta och tjäna på sina begagnade bilar. Detta  resulterar i att kunderna i praktiken får dyrare finansiering jämfört med traditionell (finansiell) leasing eller att köpa bilen direkt. Om marknadspriset på bilar däremot skulle sjunka kraftigt och leasingbolagen förlorar pengar på sina begagnade bilar, kan det i slutändan vara mer kostnadseffektivt för kunden med operationell leasing.

Det är alltid rekommenderat att jämföra de olika alternativen. Om du anser att den leasingavgift som erbjuds är konkurrenskraftig och överensstämmer med dina förväntningar på marknaden, kan det vara ett bra val. Men det är viktigt att beakta eventuella extra kostnader för onormalt slitage, övermil och undermil som bör beaktas för att jämförelsen skall bli riktig och här finns det ofta en stor frihet för leasingbolagen att justera sina marginaler och därmed påverka den totala kostnaden.

Summering

Vi har här visat på några sätt att sänka kostnaderna. Vad du skall göra måste självklart ställas i proportion till den situation ditt företag befinner sig i.

I del 3 i vår artikelserie om kostnadsexplotionen för tjänstebilar så skall vi ge råd om vilka åtgärder man skall börja med och hur stor effekt man kan förvänta sig.

Faktaruta:

Kostnader  för ett urval av vanliga företagsbilar med olika drivmedel.

År Bil Drivmedel Pris efter rabatt Företagets månadskostnad (TCO) Ökning under 3 år Förmånsvärde Förarens månadskostnad (50% skatt) Ökning under 3 år
2020 Tesla 3 Long Range AWD El 659900 11200 5060 2800
2023 Tesla 3 Long Range AWD El 597000 12600 50400 5691 3200 14400
2020 VW ID 4 ProPerformance El 463000 7100 3967 2311
2023 VW ID 4 ProPerformance El 550000 12300 187200 5237 3220 32724
2020 Volvo V60 B4 momentum Diesel 358250 9600 4923 3314
2023 Volvo V60 Diesel Core Diesel 400500 13600 144000 8227 5579 81540
2020 Volvo V60 T6 inscription Laddhybrid 452250 10400 4700 3700
2023 Volvo V60 T6 Plus AWD Laddhybrid 540000 15300 176400 7520 5600 68400

Drivmedel: Typ av drivmedel som bilen använder (t.ex. El, Diesel, Laddhybrid).
Pris efter rabatt: Det aktuella priset på bilen efter eventuella rabatter.
Företagets månadskostnad (TCO): Den totala ägandekostnaden för företaget, inklusive försäkring, skatt, däck, service, sociala avgifter, drivmedel
Ökning under 3 år: Den totala kostnadsökningen under en treårsperiod.
Förmånsvärde: Värdet av bilen som en anställningsförmån.
Förarens månadskostnad (50% skatt): Den faktiska månadskostnaden för föraren efter skatt.

Observera: För Volvomodellerna har närmast liknande version valts eftersom tidigare versioner har utgått ur sortimentet.