Kostnadsexplosionen för tjänstebilar: 

Del 3: Ta kontroll

I den tredje och sista delen av vår artikelserie “Kostnadsexplosionen för tjänstebilar” fortsätter vi se hur vi kan få ner bilkostnaderna. Det handlar om att ta fram en strategi, omsätta den i praktiken och ta kontroll.

När strategin skall omsättas i praktiken så står bilpolicyn i centrum. Vårt främsta råd är därför att ha en uppdaterad och relevant bilpolicy. Den är viktigt för att få kontroll och ett verktyg för att få ner kostnaderna på ett strukturerat sätt.

Bilpolicy – vi rekommenderar Acceptansmodellen.

Acceptansmodellen innebär att företaget fastställer en gräns för den totala ägandekostnaden (TCO) för en förmånsbil. Om en förare väljer en bil som kostar mer än denna TCO-gräns, kommer skillnaden att hanteras genom ett löneavdrag.

En av fördelarna med Acceptansmodell är att den erbjuder en flexibel och dynamisk policy. Den anpassar sig efter aktuella bilpriser, skatteregler och driftskostnader.

Den är även flexibel för förarna och ger dem friheten att välja en bil baserad på sina egna behov och preferenser. Till exempel, om en förare behöver en bil kapabel att dra ett tungt släp, kommer eventuella extra kostnader att bli en privat utgift. Detta ger stort värde eftersom en bil som inte uppfyller förarens behov knappast skulle vara en fördelaktig förmån.

Acceptansmodellen ger företaget kontroll och föraren frihet

-det handlar bara om att fastställa vilken TCO nivå man accepterar

Vårt råd är även att införskaffa ett verktyg för att räkna TCO och hjälp för att upprätthålla TCO-gränserna. Bilvaljaren är en tjänst som hjälper dig med det och hela inköpsprocessen.

Näst efter bilpolicyn så rekommenderar vi:

  • Kör längre med bilarna. – Besparing 120 000 kr/bil
    Att använda bilar längre och helt enkelt optimera innehavstiden utifrån hur många mil man kör ger stor effekt, att förlänga innehavet från 3 år till 5 år ger en mycket bra besparing. Det vi ser är att genomföra detta i sin policy kan innebära kostnadsbesparingar på ca 120 000 kr/bil
  • Välj bilar med lägre TCO kostnad – Besparing ca 80 000 kr/bil
    Att byta ut en traditionell dieselbil mot en ekonomiskt bra elbil kommer under 3 år innebära en besparing på 80 000 kr och då byter vi en mellanklass diesel bil mot en Tesla Y. Kör vi dessutom elbilen i 5 år istället för som tidigare 3 år så blir det över 200 000 kr bättre.

Sen går det självklart att trimma kostnaderna ytterligare, där körbeteende och skötsel av bilar, inköp av däck och service, räntemarginal och finansieringsform också kan ge en del.

Finansiell leasing blir oftast billigast

Det är oftast så att finansiell leasing ger bäst ekonomi för dig som kund då leasingbolaget alltid försöker säkerställa en marginal i sina hyror för att därmed minimera risken för förlust.
När det gäller ränta så är det långt ifrån den viktigaste parametern men 1% lägre ränta ger en besparing på ca 10 000 kr under 3 år, dvs mindre än vad som går att spara på bra däck inköp.

Behövs förmånsbilar?

En drastisk åtgärd kan vara att helt göra sig av med förmånsbilar. Innan detta steg tas bör det dock noga övervägas ur olika perspektiv, inklusive hur personalen skulle reagera och eventuella förväntningar på lönekompensation. Även om vi vet att förmånsbilar innebär en betydande kostnad för företaget, kan de även fungera som en viktig faktor i rekryteringsprocessen. Dessutom kan de vara avgörande för att effektivt utföra arbetsuppgifter, en vinst som potentiellt kan överstiga bilens kostnader.

Sammanfattning

Val av bilar och en klok bilpolicy är det som ger störst effekt. Sen finns det ingen anledning till att ha ett onödigt kostnads läckage genom dåliga inköp och skötsel av fordon.

Vill du snabbt komma till resultat – så hjälper vi gärna till.

Det här var tredje och sista delen i vår artikelserie ”Kostnadsexplosionen för tjänstebilar”.
Del 1: Vad du behöver veta
Del2: Hur får vi ner kostnaderna?

Faktaruta:

Kostnader  för ett urval av vanliga företagsbilar med olika drivmedel.

År Bil Drivmedel Pris efter rabatt Företagets månadskostnad (TCO) Ökning under 3 år Förmånsvärde Förarens månadskostnad (50% skatt) Ökning under 3 år
2020 Tesla 3 Long Range AWD El 659900 11200 5060 2800
2023 Tesla 3 Long Range AWD El 597000 12600 50400 5691 3200 14400
2020 VW ID 4 ProPerformance El 463000 7100 3967 2311
2023 VW ID 4 ProPerformance El 550000 12300 187200 5237 3220 32724
2020 Volvo V60 B4 momentum Diesel 358250 9600 4923 3314
2023 Volvo V60 Diesel Core Diesel 400500 13600 144000 8227 5579 81540
2020 Volvo V60 T6 inscription Laddhybrid 452250 10400 4700 3700
2023 Volvo V60 T6 Plus AWD Laddhybrid 540000 15300 176400 7520 5600 68400

Drivmedel: Typ av drivmedel som bilen använder (t.ex. El, Diesel, Laddhybrid).
Pris efter rabatt: Det aktuella priset på bilen efter eventuella rabatter.
Företagets månadskostnad (TCO): Den totala ägandekostnaden för företaget, inklusive försäkring, skatt, däck, service, sociala avgifter, drivmedel
Ökning under 3 år: Den totala kostnadsökningen under en treårsperiod.
Förmånsvärde: Värdet av bilen som en anställningsförmån.
Förarens månadskostnad (50% skatt): Den faktiska månadskostnaden för föraren efter skatt.

Observera: För Volvomodellerna har närmast liknande version valts eftersom tidigare versioner har utgått ur sortimentet.