Kostnadsexplosionen för tjänstebilar: 

Del 1: Vad du behöver veta

Kostnaderna för tjänstebilar och förmånsbilar har skjutit i höjden de senaste åren, och både företag och förare står inför oväntade utmaningar när nya bilar ska köpas in. I en artikelserie har vi undersökt hur förutsättningarna har förändrats under de senaste tre åren. Vi kommer att visa hur man kan hantera kostnadsökningarna och tänka strategiskt, men först måste vi undersöka var kostnadsökningen kommer ifrån.

Det finns flera faktorer som bidrar till den dramatiska ökningen av kostnaderna för tjänstebilar och förmånsbilar. Några av de mest framträdande inkluderar:

  • Prisutveckling på bilar: Bilpriserna har ökat med upp emot 20%. Ett undantag är Tesla som sänkt sina priser med ca 60 000kr.
  • Förändrade beskattningsregler: Skattereglerna har ändrats, vilket påverkar både företag och förare.
  • Stigande räntor: Räntorna har ökat, vilket påverkar finansieringskostnaderna.
  • Drivmedelspriser: Priserna på drivmedel som el, diesel och bensin har förändrats, vilket påverkar driftskostnaderna.

Vår faktaruta nedan visar ett urval av vanliga företagsbilar med olika drivmedel och vad kostnadsökningen förväntas bli om den ersätts med en ny bil idag jämfört med motsvarande bil 2020. Om vi studerar dem per modell så ser vi att:

Tesla 3 Long Range AWD (El): Kostnaden för denna kommer öka med 50 400 kr för företaget och 14 400 kr för föraren när bilen skall ersättas med ny motsvarande bil. Trots en prissänkning har förändrad beskattning och borttagen bonus medfört en kostnadsökning.

VW ID 4 ProPerformance (El): Denna får en dramatisk ökning av kostnader på 187 200 kr för företaget och 32 724 kr för föraren. Prisökningen och förändrad beskattning har bidragit till denna ökning.

Volvo V60 B4 momentum (Diesel): Kostnaden för att ersätta denna modell med en ny Volvo V60 Diesel Core förväntas öka med 144 000 kr för företaget och 81 540 kr för föraren. Förändringar i pris och beskattning av dieselbilar har påverkat denna ökning.

Volvo V60 T6 inscription (Laddhybrid): Att byta ut denna modell mot en ny Volvo V60 T6 Plus AWD har leder till en ökning på 176 400 kr för företaget och 68 400 kr för föraren. Förändringar i beskattning och pris har bidragit till denna ökning.

För Volvomodellerna är det viktigt att notera att närmast liknande version har valts eftersom tidigare versioner har utgått ur sortimentet. Detta kan också påverka kostnadsbilden.

Dessa exempel illustrerar den komplexa och varierande naturen av kostnadsökningarna. Varje typ av drivmedel och bilmodell har unika faktorer som påverkar kostnaden, och både företag och förare måste vara medvetna om dessa när de fattar beslut om inköp och användning av tjänstebilar och förmånsbilar. Med reservation för det så kan vi ändå se vissa mönster:

  • Dieselbilar:  Dessa drabbas extra hårt av förändrad beskattning av co2 som påverkar såväl vägtrafikskatten som förmånsvärdet.
  • Laddhybrider: Förändrad beskattning via listpris där det förut var motsvarande bil som satt detta vilket numera är 140 000 kr i sänkning samt avskaffande av bonus. Detta påverkar företaget mer än föraren då förmånsvärdet är gynnsamt. 
  • Elbilar: Här är det framförallt prisutveckling och avskaffande av bonus som påverkar. Elbilar har fortfarande en mycket fördelaktig förmånsvärdesberäkning där listpriset halveras på bilar som kostar under 700 000 kr. Här ser vi en ökning för föraren på ca 400 – 800 kr per månad på en ny bil idag vilket inte är mycket i sig. 

Att det blir så stora kostnadsökningar beror på såväl prisutveckling på bilar samt förändrad beskattning. Stigande räntor innebär i sig en kostnadsökning för leasing under 3 år med 30 000 kr för en bil som kostar 500 000 kr vilket också påverkar.

Total Cost of Ownership (TCO) som Instrument

De kostnadsökningar vi diskuterar baseras på Total Cost of Ownership (TCO), en uppskattning av de totala kostnaderna för att äga och använda en bil över tid. TCO inkluderar inte bara inköpspriset utan också andra kostnader som försäkring, skatt, underhåll och restvärde. Restvärdena som vi har använt har visat sig stämma med mindre än 5% skillnad mot verkligt utfall, vilket ger modellen trovärdighet som ett instrument när man ska bedöma kostnader för bilar som köps in.

I Del 2 i vår artikelserie ”kostnadsexplosion för tjänastebilar” går vi in på hur man som kund skall tänka kring prisökningarna och vad man kan göra för att få ner kostnaderna.

Faktaruta:

Kostnader  för ett urval av vanliga företagsbilar med olika drivmedel.

År Bil Drivmedel Pris efter rabatt Företagets månadskostnad (TCO) Ökning under 3 år Förmånsvärde Förarens månadskostnad (50% skatt) Ökning under 3 år
2020 Tesla 3 Long Range AWD El 659900 11200 5060 2800
2023 Tesla 3 Long Range AWD El 597000 12600 50400 5691 3200 14400
2020 VW ID 4 ProPerformance El 463000 7100 3967 2311
2023 VW ID 4 ProPerformance El 550000 12300 187200 5237 3220 32724
2020 Volvo V60 B4 momentum Diesel 358250 9600 4923 3314
2023 Volvo V60 Diesel Core Diesel 400500 13600 144000 8227 5579 81540
2020 Volvo V60 T6 inscription Laddhybrid 452250 10400 4700 3700
2023 Volvo V60 T6 Plus AWD Laddhybrid 540000 15300 176400 7520 5600 68400

Drivmedel: Typ av drivmedel som bilen använder (t.ex. El, Diesel, Laddhybrid).
Pris efter rabatt: Det aktuella priset på bilen efter eventuella rabatter.
Företagets månadskostnad (TCO): Den totala ägandekostnaden för företaget, inklusive försäkring, skatt, däck, service, sociala avgifter, drivmedel
Ökning under 3 år: Den totala kostnadsökningen under en treårsperiod.
Förmånsvärde: Värdet av bilen som en anställningsförmån.
Förarens månadskostnad (50% skatt): Den faktiska månadskostnaden för föraren efter skatt.

Observera: För Volvomodellerna har närmast liknande version valts eftersom tidigare versioner har utgått ur sortimentet.