Hur beskattas bilförmån?

Hur beskattas bilförmån?  Vi går igenom vad man skall tänka på vad gäller skattepliktig bilförmån och beskattning. En skattepliktig bilförmån uppstår när en anställd använder en tjänstebil för privat bruk. En tjänstebil ägs och bekostas av arbetsgivaren men används av en anställd på grund av anställningen. Det brukar vi även kallas för förmånsbil Ringa Omfattning av Privat Användning: Om den anställda endast använder tjänstebilen för privat bruk i ringa omfattning, uppstår ingen skattepliktig bilförmån. Ringa omfattning innebär att tjänstebilen används privat högst 10 gånger per år, med en total körsträcka på högst 100 mil. Beräkning av Förmånsvärde: Förmånsvärdet för en bilförmån beräknas med hjälp av schabloner fastställda av Skatteverket.  Förmånsvärdet för en bilförmån baseras på följande faktorer: Bilens nybilspris Anskaffningsvärde för extrautrustning Bilens ålder Beskattning av

2024-02-12T13:18:07+01:0012 februari, 2024|Kategorier: Bilar, Förmånsbil|

Är dieselbilen på väg tillbaka?

Är dieselbilarna på väg tillbaka för tjänstebilsförarna? Regeringen har aviserat att man från årsskiftet kommer sänka kravet på inblandning av biodrivmedel i fossila bränslen som bensin och diesel. Det är främst dieseln där det sker en drastisk förändring från 30,5% inblandning ner till föreslagna 6% inblandning. Det skall enligt regeringens sätt att räkna ge en sänkning av dieselpriset med 5.50 kr vid pump. Är det tillräckligt för att påverka nyanskaffningen av tjänstebilar  och vad innebär det för föraren? Till att börja med så kan man ifrågasätta om det verkligen kommer bli en sänkning på 5.50 kr för dieseln efter årsskiftet . Enligt tjänstebilsföretaget Ynnor så kommer det snarare röra sig om en sänkning på knappt två kronor För att visa hur detta påverkar har vi jämfört

2023-05-16T16:53:45+02:0016 maj, 2023|Kategorier: Bilar, Bilpolicy, Bilvaljaren, Elektrifiering, Förmånsbil, Lagförslag, TCO|

Varför skall du välja TCO-styrning?

Hur mycket kostar en bil per månad? Nu när Bonusen försvunnit på alla elbilar har vi helt nya förutsättningar. Att använda en dynamisk TCO-baserad bilpolicy innebär att du alltid har kontroll på dina bilkostnader och därmed ser vilka bilar som är bäst. En detaljerad TCO-strategi ger företag viktigt information för  budgetering av framtida kostnader för deras tjänstebilar. Den kan också användas för att fastställa de mest kostnadseffektiva valen av bilar, istället för att enbart använda en styrning baserat på inköpspris. Detta blir särskilt tydligt nu i jämförelse mellan elektriskt och fossilt drivna fordon, där t ex elbilar vanligtvis har ett högre inköpspris, men betydligt lägre skatter, drifts- och bränslekostnader. Nu när Bonusen har avvecklats får vi helt nya förutsättningar. Innan beslutet togs var elbilen

2022-11-16T16:37:04+01:0010 november, 2022|Kategorier: Bilar, Bilpolicy, Förmånsbil, TCO|

Har ni en strategi för elektrifiering av vagnparken?

Har ni en strategi för elektrifiering av vagnparken? Att övergången till elbilar kommer ske är knappast något som vi behöver fundera på längre. Den stora frågan är snarare varför skall du fortsätta med att köra gammal teknik när det är betydligt bättre med ny teknik ? Vi jobbar idag med flera kunder som tagit steget fullt ut till 100% elbilar i sin verksamhet. Att dom gör det handlar väldigt mycket om att det är ekonomiskt fördelaktigt och kostnadsbesparingarna är betydande på varje fossilbil och laddhybridbil som ersätts med en ny elbil.  Som exempel på hur mycket olika bilar kan kosta då vi räknar på bilens kostnad under innehavstiden blir det väldigt tydligt att dyrare elbilar alltid ger lägst kostnad. Företaget sparar över 1 000 kr/ bil och

2021-07-09T17:05:30+02:009 juli, 2021|Kategorier: Bilar, Bilpolicy, Bilvaljaren, Elektrifiering, Förmånsbil, TCO|

Stark återhämtning under första halvåret

Stark återhämtning under första halvåret Stark ökningstakt för elbilar och en mer dämpad takt för laddhybrider  - Återhämtningen fortsätter och under första halvåret registrerades 173 163 personbilar, vilket innebär att vi är tillbaka på 2019 års registreringsnivåer. I juni registrerades 36 095 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 46 procent jämfört med samma månad förra året. Juni månad i fjol var en relativt svag månad då registreringarna minskade med 22 procent jämfört med 2019 på grund av pandemiutbrottet. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 38 procent jämfört med samma period förra året, och ligger tre procent över nivån januari-juni 2019. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft

2021-07-09T17:07:36+02:009 juli, 2021|Kategorier: Bilar, BilSweden, Statistik|

Kraftig ökning av elbilar under maj

Kraftig ökning av elbilar under maj - I maj registrerades 24 327 nya personbilar, vilket är en ökning med hela 53,2 procent jämfört med samma månad förra året. Under maj 2020 minskade registreringarna av personbilar med 50 procent, och var den månad under fjolåret som hade både störst nedgång och lägst antal registreringar. Detta var dels en följd av att pandemiutbrottet orsakade stillastående fabriker eller begränsad produktionskapacitet, dels av att efterfrågan minskade kraftigt. Månadens ökning imponerar, men ställs den i relation till maj 2019 är dock personbilsregistreringarna nära 24 procent färre. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 36 procent jämfört med samma period förra året och till 0,7 procent jämfört med januari-maj 2019. Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att

2021-06-11T11:15:59+02:0011 juni, 2021|Kategorier: Bilar, BilSweden, Statistik|

Höjd bonus gav kraftig uppgång för elbilar i april

Höjd bonus gav kraftig uppgång för elbilar i april Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon - I april registrerades 21 873 nya personbilar, vilket är en ökning med 15,6 procent jämfört förra året. I april i fjol påverkades personbilsmarknaden av stillastående bilfabriker eller begränsad produktionskapacitet som en följd av Coronapandemin och registreringarna föll med 38 procent. Under årets fyra första månader uppgick personbilarnas ökning till 32,6 procent, jämfört med förra året. Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon, säger Mattias Bergman,

2021-07-09T17:06:52+02:004 maj, 2021|Kategorier: Bilar, BilSweden, Statistik|

Rekordregistreringar av bilar i mars

Rekordregistreringar inför försämringar av Bonus-malussystemet I mars registrerades 47 460 nya personbilar, vilket är en ökning med 71,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är rekordnotering för mars. Under årets tre första månader uppgick personbilarnas ökning till 37,4 procent. Uppgången beror till stor del på styrmedelsförändringar, där justeringar inom Bonus-malussystemet träder i kraft idag, som försämrar för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom elbilar, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Kraftig ökning av laddhybrider och betydande minskning av elbilar   - Under mars månad ökade nyregistreringarna av laddhybrider med nära 212 procent samtidigt som elbilarna minskade med 13 procent. Den tudelade bilden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet. Från och med idag minskar bonusen för laddhybrider med i genomsnitt

2021-07-09T17:07:25+02:001 april, 2021|Kategorier: Bilar, BilSweden, Statistik|

Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar Förra årets nybilsregistrering visar att en av tre bilar var en batteribil eller laddhybrid. Samtidigt har de icke laddbara bilarna blivit mer energieffektiva och utsläppen från dem minskade under förra året. Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade under 2020 till 93g/km, från 120g/km. Det beror till största delen på att andelen laddbara bilar ökar i nyregistreringen. Vid årsskiftet var antalet laddbara bilar i trafik knappt 180 000, eller 3,6 procent av fordonsflottan. Samtidigt är det första gången sedan 2017 som utsläppssnittet minskar för bilar med förbränningsmotorer, från 132 till 126 g/km. – Det är positivt att nybilarna har blivit mer energieffektiva och därmed släpper ut mindre växthusgaser. De laddbara bilarna ökar dessutom sin andel till nära en tredjedel av nybilsförsäljningen.

2021-07-09T17:08:29+02:0016 mars, 2021|Kategorier: Bilar, Statistik|