Höjd bonus gav kraftig uppgång för elbilar i april

Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon

– I april registrerades 21 873 nya personbilar, vilket är en ökning med 15,6 procent jämfört förra året. I april i fjol påverkades personbilsmarknaden av stillastående bilfabriker eller begränsad produktionskapacitet som en följd av Coronapandemin och registreringarna föll med 38 procent. Under årets fyra första månader uppgick personbilarnas ökning till 32,6 procent, jämfört med förra året. Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Kraftig ökning av elbilar men dämpad utveckling av laddhybrider 

– Under april månad ökade nyregistreringarna av elbilar som väntat, med 368 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 41 procent. Den stora skillnaden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet den 1 april. Laddhybriderna ökade kraftigt i mars inför att bonusen skulle minska med i genomsnitt 10 000 kronor och elbilarna minskade då elbilskunden inväntade bonushöjningen. Den höjda bonusen, från 60 000 till 70 000 kronor, gav en kraftig uppgång för elbilarna som nådde det näst högsta antalet i aprilregistreringarna. Att flera attraktiva nya modeller nu finns tillgängliga är grunden för ökningen, medan fluktuationerna förklaras av skatteförändringarna. Att elektrifieringen nu slagit igenom visas även genom att det är en elbil som är månadens mest registrerade personbil, vilket även inträffade i december 2020. Sammantaget uppgick andelen laddbara bilar till 43,1 procent i april jämfört med 22,6 procent ifjol. Hittills i år uppgår andelen till 37,1 procent, fortsätter Mattias Bergman.

– Årets styrmedelsförändringar leder, tillsammans med Coronapandemins avtryck i fjolårets registreringar, till en ryckig marknad. Förutom att den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar slopades vid årsskiftet så höjs även förmånsskatten generellt med ca 25 procent från 1 juli. Alla dessa förändringar gör att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna i nyregistreringarna. Vi bedömer dock att försämringarna av nu beslutade styrmedel gör att ökningstakten av laddbara fordon kommer att avta efter 1 juli och att Sverige får svårt att nå klimatmålen om inte justeringar görs, säger Mattias Bergman.

Dämpad marknad för lätta lastbilar efter höjd fordonsskatt

– Registreringarna av lätta lastbilar har präglats av en kraftig ryckighet. Under årets första kvartal, dvs inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 lätta lastbilar. I april registrerades endast 1 904 nya lätta lastbilar, en minskning med 23,4 procent jämfört samma månad i fjol som då påverkades av Coronapandemin och minskade med 39 procent. Sammantaget uppgår uppgången under årets fyra första månader till drygt 91 procent. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 18,7 procent under april månad och till 4,4 procent under årets fyra första månader vilket är resultatet av att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val samt bonushöjningen, säger Mattias Bergman.

Ökade registreringar av tunga lastbilar och nära oförändrat för bussarna 

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 16,6 procent i april jämfört med samma månad i fjol. Uppgången beror dels på att vi jämför med ett svagt april förra året på grund av Coronapandemin, dels på att e-handeln har ökat kraftigt under pandemin och som drivit marknaden. Under årets fyra första månader har tunga lastbilar sammantaget ökat med 5,6 procent. Under perioden januari till april har de första ellastbilarna över 16 ton, nio fordon, kunnat skönjas i registreringarna efter höstens lanseringar, säger Mattias Bergman.

– Nyregistreringarna av bussar ökade med en procent i april och har hittills i år ökat med 26,6 procent, dock från en låg nivå. Bussmarknaden har påverkats negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Hittills i år har en av fyra nyregistreringar varit en elbuss, avslutar Mattias Bergman.

Källa: BILSweden