Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

Förra årets nybilsregistrering visar att en av tre bilar var en batteribil eller laddhybrid. Samtidigt har de icke laddbara bilarna blivit mer energieffektiva och utsläppen från dem minskade under förra året.

Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade under 2020 till 93g/km, från 120g/km. Det beror till största delen på att andelen laddbara bilar ökar i nyregistreringen. Vid årsskiftet var antalet laddbara bilar i trafik knappt 180 000, eller 3,6 procent av fordonsflottan. Samtidigt är det första gången sedan 2017 som utsläppssnittet minskar för bilar med förbränningsmotorer, från 132 till 126 g/km.

– Det är positivt att nybilarna har blivit mer energieffektiva och därmed släpper ut mindre växthusgaser. De laddbara bilarna ökar dessutom sin andel till nära en tredjedel av nybilsförsäljningen. Det registrerades totalt sett färre nya bilar under året. Elektrifiering är nödvändigt för att nå klimat- och miljömål så detta är en glädjande utveckling, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Elektrifiering är nödvändigt för att nå klimat- och miljömål

Trafikverket är mån om att utsläppen ska minska och utreder satsningar på elvägar, laddinfrastruktur, nya stambanor för järnvägen samt arbetar med digitalisering av järnvägen och uppkopplade fordon. Man genomför också informations- och kunskapsinsatser för ett fossilfritt transportsystem samt ansvarar för klimatrapporteringen som underlag för officiell statistik för väg- och bantrafik.

Preliminära siffror visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med cirka nio procent eller drygt 1,3 miljoner ton förra året. Energieffektivisering inklusive elektrifiering av fordon bidrog till en tiondel av de minskade utsläppen. I övrigt förklaras de av tillfälligt minskad trafik under pandemin.

Källa: trafikverket.se