Har ni en strategi för elektrifiering av vagnparken?

Att övergången till elbilar kommer ske är knappast något som vi behöver fundera på längre. Den stora frågan är snarare varför skall du fortsätta med att köra gammal teknik när det är betydligt bättre med ny teknik ?

Vi jobbar idag med flera kunder som tagit steget fullt ut till 100% elbilar i sin verksamhet. Att dom gör det handlar väldigt mycket om att det är ekonomiskt fördelaktigt och kostnadsbesparingarna är betydande på varje fossilbil och laddhybridbil som ersätts med en ny elbil. 

Som exempel på hur mycket olika bilar kan kosta då vi räknar på bilens kostnad under innehavstiden blir det väldigt tydligt att dyrare elbilar alltid ger lägst kostnad.

Företaget sparar över 1 000 kr/ bil och månad på detta, och då har vi ej räknat in kostnaden för drivmedel i kalkylen. 

Att det blir så här bygger på hur bilar beskattas i Sverige och de förändringar som skett det senaste året. 

  • Bonus – här betalar staten ut 70 000 kr till elbils köparen 
  • Malus – här kostar det under 3 år ca -36 000 kr extra att köra en fossilbil.
  • Sociala avgifter –  ca 20 000 kr då elbilarnas förmånsvärde är lägre.

Ny Bilpolicy
Första steget är företagets egen bilpolicy som ofta behöver uppdateras. Att bilpolicyn motsvarar företagets mål och strategi när det gäller miljömål, kostnadsstyrning, vara en attraktiv arbetsgivare mm. Det är grundläggande att kunna ha en policy som fungerar och även uppdatera detta allteftersom förändringar sker. Det kommer i rask takt ut nya och bra elbilar som kan ingå i din policy. 

Digital bilpolicy
Vi tar din policy in i din version av bilvaljaren.se där era anställda själja kan jämföra på de bilar som ni har som valbara hos er och själv se vad som är bäst utifrån behov och ekonomi. Hur mycket föraren kör, hur eventuella löneavdrag påverkar mm. Det är en viktig fråga att veta hur mycket bilen kommer kosta för den anställda. Det kan ibland vara så att det är dyrare med en förmånsbil än att ta samma eller motsvarande bil på privatleasing.

Går det verkligen att ha en elbil?
Detta är en vanlig fråga och den kommer alltid från företag som ej har elbilar i sin verksamhet – svaret är enkelt – det går absolut. Det som ibland kan vara lite svårt är om det är begränsad tillgång till laddning där föraren bor och har sin bil parkerad. Men antalet offentliga laddplatser byggs ut snabbt och även möjligheter till hemmaladdning och betalningslösningar finns redan här.

Om du har funderingar och vill vad det innebär för dig och ditt företag med elbilar i verksamheten kontakta gärna oss så kan vi hjälpa till att ta fram fakta kring hur du skall göra och vad det innebär ekonomiskt – du kommer garanterat bli nöjd om du gillar en bättre ekonomi.

Gunnar Kjellman
VD GMR Fleetpartner AB / Bilvaljaren.se