Stoppad bonusutbetalning – vad innebär det?

Transportstyrelsens beslut om att stoppa utbetalning av bonus visar på att regeringen ej har varit medveten om de ekonomiska konsekvenserna av bonus malus systemet.

De direkta effekterna av detta blir för dig som leasingkund, att du kommer fortsätta betala ränta till finansbolaget på bonusbeloppet. Vid 70 000 kr i bonus och 3 % ränta blir det en extra kostnad per månad om ca 260 kr inklusive ej avdragsgill moms. Det kommer ej heller ske någon sänkning av kvarvarande leasinghyror som normalt sker först när bonusbeloppet utbetalats. Effekten av denna avskrivningen vid 30 månader kvar efter utbetalning  blir vid 70 000 kr/30=2 625 inklusive ej avdragsgill moms. Dvs leasinghyran kommer vara nästan 3 000 kr dyrare tills dess att bonus utbetalas. 

Det är stora statsfinansiella kostnader för bonus malus systemet vilket kan innebära att det kommer bli justeringar inför nästa budgetår. 

Kostnader för bonus 2022 uppgår till över 8,6 mdr kr – hur skall det finansieras?

Idag finns det bilar i trafik där förväntad bonus uppgår till ca 2,6 mdr kr som ej är budgeterat och utbetalt. Dessutom tillkommer bilar som tas i trafik under resterande del av året. Den bonus som dessa kommer generera, beror självklart på antal bilar som tas i trafik och på den kraftiga ökningen av rena elbilar. En rimlig bedömning kan vara att vi kommer få minst 0,5 mdr kr/månad vilket innebär att det blir minst 2,5 mdr under resten av året. Till det tillkommer bilar som säljs under första halvåret 2022. Med dagens bonus malus system kommer det då tillkomma ca 3,5 mdr kr. Totalt kommer det handla om 8,6 mdr kr som måste finansieras via statsbudgeten under 2022. Att detta skall finansieras via malus bilarna är helt omöjligt även om denna är ca 4 000 kr per bil och år. För att systemet skall balanseras krävs det en försäljning av minst 700 000 st dieselbilar per år vid nuvarande system. I juli månad var andelen dieselbilar under 30 procent i förhållande till bonusbilar.

Vad kan vi förvänta oss?
Att staten kommer betala ut bonus på bilar som levereras så länge nuvarande bonussystem gäller får vi hoppas på – den svekdebatt som annars kan uppstå kommer nog inte bli lätt att hantera. Men vad som händer när riksdagen skall besluta om ny budget för bonus på elbilar och laddhybrider och hur bonusen skall finansieras är en fråga vi bara kan sia om. Att investera i bilar som är bra för miljön är det nog ingen oklarhet om – men hur detta skall finansieras blir en svår nöt att knäcka. Till detta har vi dessutom frågan om att en mycket stor andel av dessa subventionerade bilar exporteras och därmed ej bidrar till en föryngring av bilarna i Sverige, samtidigt med kraftiga subventioner via statens budget.
Kommer köparna stå för större delen av kostnaden, ex att bonus på laddhybrider reduceras kraftigt och att även elbilar får en sänkning av bonusen? Det är något vi får se i framtiden – men att det kommer krävas ett nytt politiskt beslut kan vi nog förvänta oss.

Gunnar Kjellman
VD GMR Fleetpartner AB / Bilvaljaren.se