L&T ställer om sina 500 bilar till eldrift och är redan på god väg

Det kan vara ett svårt beslut huruvida man som företag ska ta steget till att elektrifiera sina fordon. Särskilt eftersom vi fortfarande är tidigt i utvecklingen – kanske kommer något bättre om jag väntar två år? Några som tar tjuren i hornen är L&T, som vill vara en del i utvecklingen och lösningen på klimatkri-sen. Mikael Viik är Procurement Manager tillika ansvarig för fordonsflottan på L&T. Han berättar mer om deras resa och utmaningar kring elektrifieringen.

Varför gör ni denna omställning?
– Vi väntar inte – vi agerar nu och tar ansvar för miljön, klimatet och samhället i stort.

Hur har ni gått tillväga med att komma igång med elbilar på L&T?
– Som första steg implementerar vi 50 st helt eldrivna transportbilar den 30 september. Vi har haft bilar på test under ett antal månader och provat hur de fungerar för vår verksamhet innan vi beslutade att göra denna stora satsning på eltransportbilar. Omställningen av personbilar påbörjades redan förra året och samtliga nya bilar är nu elbilar. Bilflottan, inkl. förmånsbilar består därmed av drygt 100 st rena bilar, motsvarande 20% av fordonsflottan. Vårt mål är att om fyra år vara helt elektrifierade. L&T utmanar företag, och framförallt våra branschkollegor, att agera och ta ansvar för miljön.

Vilka problem har ni stött när det gäller att säkerställa att bilar kan laddas?
En av utmaningarna är att ge förarna som har transportbilen som förmånsbil alternativt hemgarageringsbil rätta förutsättningar för att köra elbil även om bostadsrätts- eller hyresrättsföreningar ännu inte installerat laddpunkter. Den andra utmaningen är att kunna ladda effektivt under dagtid om nattladdning inte är möjligt. Vi har haft stort fokus på information och fakta gällande elbilar och infrastruktur eftersom åsikterna bland våra medarbetare inledningsvis varit av varierande karaktär. Kombination av information och stöd har underlättat förändringen.

Laddpaletten
Ett exempel på stöd är Laddpaletten som vi skräddarsytt för varje enskild förare utifrån hens förutsättningar. Laddpaletten baseras på förarens vardag, laddgeografi, laddpunkters hastighet mm. så att föraren enklare ska kunna behålla kundfokus och på effektivt sätt utföra sina åtaganden.

Det handlar om:

  • Nattladdning: Olika lösningar beroende om föraren bor i villa eller lägenhet.
  • Dagladdning: En självklarhet på våra kontor, men även ute hos kunder och leverantörer. Att ha denna dialog är en viktig förutsättning för att effektivt kunna utföra våra åtaganden. Ett annat konkret exempel är att L&T är aktiv medlem i Klimatpakten, ett nätverk för Stockholms stad, företag och organisationer med fokus på samarbete för minskad klimatpåverkan, där vi lyfter frågan om laddningsmöjligheter för serviceföretag vid Stockholms stads egna fastigheter.
  • Snabbladdning: Vid behov. Här använder vi oss av OKQ8’s helhetskoncept med ett enda betalkort för Snabbladdning, hemmaladdning och kontorsladdning samt nätverk av publika laddningar.

Hur har ni resonerat kring kostnaderna för att byta från diesel till el? – Vi använder oss av GMR Fleetpartner och deras tjänst bilvaljaren.se för att verkligen kunna förstå de ekonomiska konsekvenserna av elektrifieringen. Vi hade inte ännu kommit till det beslut vi har i dag utan Bilväljaren som beslutsstöd – det man direkt ser är att en elbil som kan kosta avsevärt mer i inköpspris mer ändå kan ge en bättre totalekonomi än motsvarande diesel eller hybridbil.

Hur fungerar det med elbilarna i er bilpolicy? – Vi har i dag en dynamisk bilpolicy som är helt TCO-styrd, vilket i praktiken innebär att bilens ekonomi styr valbara bilar. Vi har tidigare haft en traditionell lösning som varit kopplad till bilens inköpspris och rabattnivåer samt begränsade valmöjligheter för att få bra kostnadskontroll. Nu med bilväljaren har vi, i princip, en helt dynamisk policy vilket innebär att nya bilar med bra ekonomi blir valbara, samtidigt som vissa bilar direkt försvinner vid ändrade rabattnivåer eller negativ prisutveckling. Och givetvis omvänt inom ramen för policyn. Att själv räkna och hålla sig uppdaterad är garanterat ett heltidsjobb vilket vi har löst med Bilväljaren där vi alltid erbjuder rätt bilar. När det blir ändringar på förmånsvärden, skatter, priser, restvärdesbedömningar mm. slår det igenom direkt och vi är därmed alltid uppdaterade.

Vi har fått ett snabbare och effektivare beställningsflöde då allt är online. Dels är allt i ett elektroniskt flöde. Alla tillgängliga varianter och utrustning finns i portalen och därmed åker inte förarna runt och tittar på bilar längre. Dessutom har vi nu mycket bättre kontroll då allt hanteras genom Bilväljaren. Övergången till en TCO styrd policy har inneburit att nu är 20% av bilparken elektrifierad. Om vi fortsatt med en traditionell bilpolicy så hade L&T nog bara haft en handfull bilar för utvärdering.

Hur hanterar bilväljaren er inköpsprocess? – I dag är det endast rabatter hos valda bilfabrikat som behöver säkerställas, allt annat hanteras av Bilväljaren. Via portalen väljer man bil och utrustning, därefter hanteras beställning och godkännande i ett elektroniskt flöde. Ingen pappershantering
eller spring hos återförsäljarna. Det är väldigt enkelt att skräddarsy Bilväljaren till sin policy och direkt göra förändringar när policyn uppdateras.

Vi har Bilväljaren som vårt eget fleet manager system där vi nu hanterar allt från val av bästa bil, godkännande och attest till beställning till återförsäljare och vårt finansbolag.

Varför väljer ni att elektrifiera era transporter? – Att välja elbilar är mycket viktigt för framtiden även om vi vet att utvecklingen går snabbt framåt. Men de elbilar som kan köpas i dag uppfyller mycket väl våra behov gällande räckvidd mm. Det är väl som med datorn – den bästa är ännu ej byggd och inte heller i morgon. Vi måste agera och ta vårt ansvar redan i dag och vi är övertygade om att elektrifieringen spelar en viktig roll i att nå en hållbar framtid, avslutar Mikael Viik.

Artikeln är publicerad  i Dagens Tjänstebil, oktober 2021.

Kontakt:
Gunnar Kjellman, VD GMR Fleetpartner AB /Bilvaljaren.se
Mikael Viik, Procure Manager Lassila & Tikanoja Sverige