Bilreda och Bilvaljaren

Som Bilredakund har du redan tillgång till en basversion av Bilvaljaren så att du kan jämföra TCO-kalkyler mellan olika bilar. För att kunna nyttja systemet fullt ut så behöver den anpassas utifrån era villkor.

Bilvaljaren kan användas på flera sätt. Dels som ett verktyg för dig som är bilansvarig, för att kunna räkna på bilar. Det är också en självbetjäningstjänst för förare och ett inköpsverktyg med stöd för workflow, attesthantering och integration mot leverantörer.

Värdet på Bilvaljaren ökar markant om ni väljer en anpassad version där vi lägger in era finansiella villkor, bilrabatter, bilpolicy med budget för olika förarkategorier och fördelning av kostnader mellan företaget och föraren.

Anpassningen kan göras i steg så att Bilvaljaren blir ett verktyg i ert beslutsfattande t ex om hur en ny TCO-baserad bilpolicy skall se ut. Vi kan hjälpa er att ta fram en TCO-baserad bilpolicy.

Om all information finns tillgänglig så går anpassningen på en dag. När anpassningen är klar så är systemet redan färdigintegrerat mot Bilreda.

Ni får ett automatiserat flöde från förarnas val av bil, inhämtande av offerter och attestering. Efter slutgodkännande skickas ordern direkt till Bilreda som tar hand om den enligt det avtal som ni har.

Fyll i kontaktformuläret så bokar vi in ett startup-möte

/Team Bilvaljaren